Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

[11/26/2008 12:00:00 AM]

Έτος Άρη Κωνσταντινίδη

Διεύθυνση (Υπουργείου): Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων
Category: test
Description

Με το Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/7.3.2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30-10-03), καθιερώθηκε το νέο σύστημα κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων. Με το Π.Δ. καθορίζονται οι διαδικασίες καθώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές, οι Λειτουργικές Προδιαγραφές και τα Βαθμολογούμενα Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες από 1 έως 5 Αστέρια. Το νέο σύστημα εφαρμόζεται στα:

  • Ξενοδοχεία κλασικού τύπου
  • Ξενοδοχεία κλασικού τύπου
  • Ξενοδοχεία κλασικού τύπου
  • Ξενοδοχεία κλασικού τύπου

Για τα ξενοδοχεία που ήδη λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, η κατάταξη στις νέες κατηγορίες αστέρων γίνεται ύστερα από πρόταση του επιχειρηματία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3190/03. Η πρόταση κατατίθεται στον ΕΟΤ ή στη Δ/νση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας ως τις 30/4/2004.

Υπενθυμίζεται ότι για την κατάταξη των υπόλοιπων τουριστικών καταλυμάτων συνεχίζουν να ισχύουν τα εξής :

  • Για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις καθώς και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) η Απόφ. Γ.Γ. ΕΟΤ Αρ. 530992/87 (ΦΕΚ 557/Β/1987).
  • Ξενοδοχεία κλασικού τύπου
  • Ξενοδοχεία κλασικού τύπου
  • Για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις καθώς και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) η Απόφ. Γ.Γ. ΕΟΤ Αρ. 530992/87 (ΦΕΚ 557/Β/1987).

Σχετικά Έγγραφα